مدیر گروه مهندسی صنایع

تعداد بازدید:۶۲۸۴

نام و نام خانوادگی

راضیه کشاورزفرد

رشته تحصیلی و گرایش

مهندسی صنایع- تحقیق در عملیات و بهینه سازی سیستم ها

دانشگاه محل اخذ دکتری

تهران جنوب

زمینه تحقیقاتی

بهینه سازی غیرقطعی- تِیوری بازی- کنترل موجودی- قیمت گذاری

آدرس ایمیل

raziehkeshavarz@yahoo.com

شماره داخلی

4301

صفحه شخصی دانشگاه 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rkeshavarzfard/fa

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰