رئیس دانشکده فنی ومهندسی

 

ریاست دانشکده 

    نام: میراسمعیل
    نام خانوادگی: معصومی

   عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی
    ناریخ تولد: 1345/7/1
    m_masoumi@iau-tnb.ac.ir

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی، کدپستی: 1651153311 ، تلفن و فکس :77319324

 رزومه

تحصیلات
                1363- 1359 (دیپلم، ریاضی فیزیک): دبیرستان گلشن راز، شبستر، ایران
                1368- 1364 (کارشناسی مهندسی شیمی، صنایع پالایش): دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
                      عنوان پایاننامه: راه اندازی و تهیه دستورکار سیستم کنترل سطح در آزمایشگاه کنترل فرآیند
                1372- 1369 (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، فرآیند): دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
                      عنوان پایاننامه: اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی واحد تقطیر اتمسفریک و خلاء پالایشگاه اصفهان با استفاده از تکنولوژی پینچ  
               1382- 1376 (دکتری مهندسی شیمی، فرآیند): دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
                      عنوان پایاننامه: طراحی یک سیستم کنترل پیشرفته برای کوره شکست حرارتی   

مشاغل

               1376- 1373 : عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس(طرح سربازی)
              حال - 1376 :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال


زمینه های تدریس
مفطع کارشناسی: موازنه انرژی و مواد، عملیات واحد 1 و 2 ، کنترل فرآیندها 1و 2، مقدمات مهندسی نفت، فرآیندهای پالایش  
مفطع کارشناسی ارشد ودکتری : ریاضیات مهندسی پیشرفته، انتگراسیون فرآیند، اصول مهندسی فرآیند، کنترل مدرن و  بهینه، مدلسازی و شبیه سازی

زمینه های تحقیق
مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند (کنترل پیشرفته و کنترل کامپیوتری)، انتگراسیون فرآیند (روشهای بازیافت و بهینه سازی مصرف انرژی)، طراحی شبکه مبداهای حرارتی (تکنولوژی پینچ و روشهای محاسباتی)، عملیات جداسازی (تقطیر و استخراج و ...)

تجارب اجرایی

              1369- 1368 : دستیار اساتید دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

             1370- 1369 :  همکاری با فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

              حال- 1369 :  عضو انجمن مهندسی شیمی ایران

              1371- 1370 :  مشاور مرکز تحقیقات داروئی شرکت دارو پخش

              1382- 1371 :  عضو کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران

              1373- 1372 :  عضو کمیته اجرائی اولین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

               1382- 1373 :  همکاری با گروه تحقیقاتی الفین دانشگاه تربیت مدرس

               1377- 1376 :  عضو کمیته اجرائی دومین کنگره بین المللی انرژیهای تجدید ناپذیر

              1391- 1383 :  مدیر گروه مهندسی شیمی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                حال - 1383 : عضو کمیته تخصصی گروه مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                 1394- 1384 :  مدیر گروه مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                حال- 1384 :  عضو کمیته تخصصی گروه مهندسی شیمی در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                حال- 1385 :  عضو شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                حال- 1385 :  عضو شورای پژوهشی  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                1395 - 1386 : عضو کمیته تجهیز آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                1396- 1386 :  معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجوئی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                 1397- 1386 :  عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                 1388- 1388 :  عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی قیر 

                 حال- 1388 :  عضو کمیته انظباطی بدوی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

               کنون- 1390 :  عضو شورای راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

                1397- 1396 : سرپرست دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر

 

تجارب فنی و صنعتی
           1375 :  راه اندازی دستگاههای آرمایشگاه  کنترل فرآیند (دانشگاه تهران)
           1376 : طراحی و ساخت پایلوت کوره شکست حرارتی با سیستم کنترل کامپیوتری (دانشگاه تربیت مدرس)
           1376 : طراحی کوره شکست حرارتی اتان در مقیاس صنعتی (دانشگاه تربیت مدرس)
           1380 : طراحی و ساخت سیستم کنترل کامپیوتری برای پایلوت استخراج (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
           1382 : طراحی و ساخت سیستم کنترل کامپیوتری برای کارخانه نمک (شرکت نمک سپید دلیجان، شرکت نمک ایران)         
           1384 : طراحی و ساخت سیستم کنترل کامپیوتری برای پایلوت جذب با تناوب فشار (دانشگاه تربیت مدرس)  
           1385 : طراحی و ساخت سیستم کنترل کامپیوتری برای پایلوت بیوراکتور زیموتیس (دانشگاه تربیت مدرس)

 

 لیست مقالات منتشر شده

الف: مجلات لاتین

 

1- Masoumi, M.E., Shahrokhi, M., Sadrameli, S.M. & Towfighi Daryan, J., Simulation and Optimization of a Naphtha Thermal Cracking Pilot Plant. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, Vol. 22, No. 1, 2003.

2- Masoumi, M.E., Sadrameli, S.M., Towfighi Daryan, J. & Niaei, A.G., Simulation, Optimization and Control of a Thermal Cracking Furnace. Energy, Vol. 31, No.4, 2006

3- Masoumi, M.E., Shahrokhi, M., Sadrameli, S.M. & Towfighi Daryan, J., Modeling and Control of a Naphtha Thermal Cracking Pilot Plant. Industrial & Engineering Chemistry Research (I & EC)., Vol. 45, No.10, 2006

4- Masoumi, M.E. & Izakmehri, Z., Improving of Refinery Furnaces Efficiency Using Mathematical Modeling. Int. J. of Modeling and Optimization (IJMO), Vol. 1, No.1, 2011

5- Pahlavanzadeh, H., Masoumi, M.E. & Tavakoli, A.N., Modeling of Co2 Soloubility and Estimation of Thermodynamic Parameters for Acid Cases in Mixed Amines (DEA+MDEA.) Journal of Applied Research ChrIemistry (JARC), Vol. 5, No.3, 2011

6- Masoumi, M.E. & Mahmoudzadeh Zarandi, B. Dynamic Simulation and Control of a Distillation Column Using Effective Relative Gain Array. WorldAcademy of Science, Engineering and Technology (WASET), Vol. 52, 2011

7- Masoumi, M.E. & Kadkhodaie, S. Optimizing of Energy Consumption in Sequential Distillation Column. International Journal of Chemical and Biological Engineering, Vol. 6, 2012

8- Nikkhah Rashidabad, V., Manteghian, M., Masoumi, M.E. & Mousavian, S. Investigation of Bubble Growth and Nucleation Rated During the Pool Boiling Heat Transfer of Distilled Water Using Population Balance Model. Int. J. of Chemical, Molecular, Nuclear, Material and Metallurgical Engineering, Vol. 8, No. 1, 2014

9- Nikkhah Rashidabad, V., Manteghian, M., Masoumi, M.E. & Mousavian, S. Application of Neural Network to Predict Changing the Diameters of Bubbles in Pool Boiling Distilled Water. Int. J. of Chemical, Molecular, Nuclear, Material and Metallurgical Engineering, Vol. 8, No. 1, 2014

10- Sadeghi, Z., Omidkhah Nasrin, M.R. & Masoumi, M.E. New Permiation Model for Mixed Matrix Membrane with Porous Particles. Int. J. of Chemical Engineering and Applications, Vol. 6, No. 5, 2015

11- Sadeghi, Z., Omidkhah Nasrin, M.R. & Masoumi, M.E. The Effect of Particle Porosity in Mixed Matrix Membrane Permiation Model. Int. J. of Chemical, Molecular, Nuclear, Material and Metallurgical Engineering, Vol. 9, No. 1, 2015

12- Sajedi, S.N., Masoumi, M.E. & Movagharnejad, K., Exergetic Improvement and Environmental Impact Assesment of Crude Oil Distillation of Shazand-e-Arak Oil Refinery. Int. J. of Exergy, Vol. 16, No. 4, 2015

13- Sadeghi, Z., Omidkhah Nasrin, M.R. & Masoumi, M.E., Modeling of Existing Permiation Model for Miixed Matrix Membrane filled with Porous Particles for Gas Separation. The Canadaian J. of Chemical Engineering, Vol. 94, 2016

14- Rashidi Zenouz, P., Masoumi, M.E., Niaei, A.G. & Tarjomannejad, A., Experimental and Kinetic Study of Co Oxidation Over LaFe 1-x CU XO3 (x=0, 0.2, 0.4 ,0.6) Perovskit-Type Oxides. Iranian J. of Chemical Engineering, Vol. 15, No. 2, 2018

15- Hasanpour, M. Vaferi, B. & Masoumi, M.E., Estimation of Pool Boiling Heat Transfer Coefficient of Alumina Water Based Nano fluids by Various Artificial Intelligence (AI) Approaches. Applied Thermal Engineering, Vol. 128, 2018

16- Tarjomannejad, A., Rashidi Zenouz, P., Masoumi, M.E., Niaei, A.G. & Farzi, A., LaFeO3 Perovskit Obtained from Different Methods for NO+CO Reaction, Modeling and Optimization of Synthesis Process by Response Surface Methodology. J. of Inorganic and Organmetallic Polymers and Materials, Vol. 28, No. 5, 2018

17- Farzaneh kondori, F, Badii, K., Masoumi, M.E.,  & Golkharnarenji, G., A Novel Continous Magnetic Nano-Fe3O4/Perlit Fixed Bed Reactor for Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Dyes: Reactor Structure. Int. J. of Environmental Science and Technology, Vol. 15, Issue 3, pp: 543-550, March 2018

18- Rafieian, Sh., Mahdavi, H., & Masoumi, M.E., A rieview on Nano composite Hydrogels and Their Biomedical Applications. Science and Engineering of Composite Materials, Accepted for Publication

19- Assad Ayoubi, M. & Masoumi, M.E., Mathematical Modeling of Plasma Gasification in Fixed Bed Melting Reactor. Eurasian Journal of Biosciences, Accepted for Publication

ب: مجلات فارسی

1- مرندی، ر.، معصومی، م. ا. وآزاد منش، ح.،  بررسی تاثیرات روشهای بهینه سازی انرژی بر گازهای آلاینده خروجی از کوره، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، جلد 8، شماره 2، صفحات 100-95، 1385.
2- مجیدیان، ن.، معصومی، م. ا. و مظلومی نیا، م.،  شبیه سازی جداسازی بنزن از بنزین بوسیله تقطیر واکنشی، نشریه پژوهشهای شیمی کاربردی، جلد 3، شماره 9، صفحات 39-33، 1388.
3- مجیدیان، ن.، مظلومی نیا، م. و معصومی، م. ا. ، تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی بوسیله روش بازده سینی های واکنشی، نشریه پژوهشهای شیمی کاربردی، جلد 4، شماره 15، صفحات 72-65، 1389.
4- فرضعلی کندری، ف.، بدیعی، خ. و  معصومی، م. ا. ، بررسی حذف رنگزاهای آلی از پسابهای صتعتی توسط نانو جاذبها، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، جلد 2، شماره 1، صفحات 43-31، 1391.
5-  معصومی، م. ا.  و حاجی قاسم شربتدار، ا.، کاهش مصرف انرژی در واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه تبریز با استفاده از آنالیژ اکسرژی، نشریه پژوهشهای شیمی کاربردی، جلد 9، شماره 4، صفحات 83-72، 1394.


ج : کنفرانسهای بین المللی

1- Omidkah Nasrin, M.R. & Masoumi, M.E., Modification on Heat Exchanger Network of Isfahan Refinery Distillation Unit. First International Oil, Gas and Petrochemical Congress, 11-13 Sep. 1993, Isfahan, Iran.
2- Omidkah Nasrin, M.R. & Masoumi, M.E., The Role of Pinch Technology in Retrofitting of Refineries. IIASA Meeting of the International Energy Workshop, 20-22 June 1995, Laxenburg, Austria.
3- Niaei, A.G., Towfighi Daryan, J., Sadrameli, S.M. & Masoumi, M.E., Computational Study of the Pyrolysis Reactions and Coke Deposition in Industrial Naphtha Cracking Furnaces. International Conference on Computational Science-Part 1 (ICCS-2002), 21-24 Apr. 2002, Amsterdam, Netherlands.
4- Towfighi Daryan, J., Niaei, A.G., Masoumi, M.E., Sadrameli, S.M. & Shahrokhi, M. A Computer Control Pilot Plant System for Studying of  Pyrolysis Reactions and Coke Deposition in thermal Cracking Processes-Experimental studies. 15th International Conference of Chemical and Process Engineering, 25-29 Aug. 2002, Praha, Czech Republic.
5- Masoumi, M.E., Sadrameli. S.M., Towfighi Daryan, J. &, Niaei, A.G., Application of Adaptive Temperature Control for an Ethylene Cracking Pilot Plant Furnaces. 15th International Conference of Chemical and Process Engineering, 25-29 Aug. 2002, Praha, Czech Republic.
6- Towfighi Daryan, J., Shahrokhi, M., Sadrameli, S.M., Masoumi, M.E. & Niaei, A.G., Design and Setup of a Pilot Plant for Thermal Cracking Experimental Studies. 7th National Iranian Congress of Chemical Engineering, 28-31 Oct. 2002, Tehran, Iran.
7- Towfighi Daryan, J., Niaei, A.G., Karimzadeh, R. & Masoumi, M.E., Investigation of Pyrolysis Reactions of LPG and Coke Formation in Industrial Crackers. 7th National Iranian Congress of Chemical Engineering, 28-31 Oct. 2002, Tehran, Iran.
8- Niaei, A.G., Towfighi Daryan, J., Sadrameli, S.M. & Masoumi, M.E., Experimental Study and modeling of Coke Formation in Pyrolysis of Naphtha. 8th National Iranian Congress of Chemical Engineering, 20-22 Oct. 2003, Mashhad, Iran.
9- Masoumi, M.E., Niaei, A.G., & Towfighi Daryan, J., Design and Setup of a Computer Control Pilot Plant for Thermal Cracking Experimental Studies. AIChE 2008 Annual Meeting. 16-21 Nov. 2008, Philadelphia, Pensylvania, U.S.A.
10- Masoumi, M.E., & Malek, M.R., Plant Wide Control of Vinyl Acetate Monomer Unit. AIChE 2009 Annual Meeting. 7-13 Nov. 2009, Nashvile, Tenessi, U.S.A.
11- Masoumi, M.E., & Ahmadipouya, R., Heat Exchanger Network Retrofitting of Distillation Unit in Refineries. AIChE 2010 Spring Meeting. 21-25 Apr. 2010, San Antonio, Texas, U.S.A.
12- Pahlavanzadeh, H., Masoumi, M.E. & Tavakoli, A.N. Solubility Model and Estimation of Thermodynamic Parameters of Acid Gases in Mixed Amines. 13th National Iranian Congress of Chemical Engineering & 1st International Regional Chemical & Petroleum Engineering, 25-27 Oct. 2010, Kermanshah, Iran.
13- Masoumi, M.E. & Izakmehri, Z. Modeling and Optimization of Refinery Furnaces. International Conference on Product Development and Renewable Energy Resources (ICPDRE-2011) 18-20 Feb. 2011, Chennai, India.
14- Masoumi, M.E. & Mahmoudzadeh Zarandi, B. Dynamic Simulation and Control of a Distillation Column Using Effective Relative Gain Array. International Conference on Computer and Automation Technology (Waset-2011), 27-29 Apr., 2011, Venice, Italy.
15- Moalemzadeh, A., Mousavi, S.A., Masoumi, M.E, Kheradvar, Sh. & Farahanirad, L.,   Aerosol Filtering by Poly tetra flouro ethylene Membrane Technology. 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, 21-23 Nov., 2011, Kish Island, Iran.
16- Farzali Kondori, F., Badiei, Kh. & Masoumi, M.E, Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Basic Die in a Continuous Fixed Bed Reactor Over Magnetic Perlite Nano Catalyst. 4th International Color and Coating Congress, 22-24 Nov., 2011, Tehran, Iran.
17- Masoumi, M.E. & Kadkhodaie, S. Optimizing of Energy Consumption in Sequential Distillation Column. International Conference on Oil, Gas and Petrochemical Engineering (Waset-2012), 15-17 Jan., 2012, Zurich, Switzerland.
18- Masoumi, M.E. & Firoozjahantighie, Z. Hydrogen Integration in Refinery Using MINLP Method. International Conference on Power and Energy Engineering (ICPEE-2012) 1-2 Sep. 2012, Phuket, Thailand.
19- Rashidi Zenouz, P., Masoumi, M.E., Niaei, A.G. & Tarjomannejad, A., Kinetic Investigation of Toluene Oxidation on perovskite type La 1-x CUx Mn0.6 Cu0.403 Nano Catalyst. 1st International Conference Oil, Gas and Petrochemical with Focus on Sustainable Development, 3 Jan. 2015, Tehran, Iran.
20- Rashidi Zenouz, P., Masoumi, M.E., Niaei, A.G. & Tarjomannejad, A., Investigation of Toluene Oxidation Activity of perovskite type L-Sr-Ce-Cu-Mn0.3 Nano Catalyst Using Artificial Neural Network. 1st International Conference Oil, Gas and Petrochemical with Focus on Sustainable Development, 3 Jan. 2015, Tehran, Iran.
21- Naemi, M., Masoumi, M.E, Pakzad, M., Modeling of Membrane Sequencing Batch Reactor Treating Oilfield Produced Water by Artificial Neural Network. The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, 26-28 Dec. 2015, Kish Island, Iran.

 

د : کنفرانسهای ملی
1- امیدخواه نسرین، م. ر. و معصومی، م. ا. ،  اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی با استقاده از تکنولوژی پینج – اثر ظرفیت واحد، اولین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، 26-24 آبان، 1373، تهران، ایران.
2- رضائی سرلک، ز.، علیائی، م.، توفیقی داریان،  ج، و  معصومی، م. ا. ، مدلسازی شکست حرارتی – کاتالیستی نقتا بر روی کاتالیست فلزی از گروه عناصر واسطه (آهن) بر چایه نانو لوله های کربنی یرای تولید الفینهای سبک، اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، 29-27 بهمن، 1389، یزد، ایران.
3- ایزک مهری، ز.، معصومی، م. ا.  و گوهررخی، م.، طراحی کوره پالایشگاهی با استفاده از مدلسازی و محاسبات کامپیوتری، همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران، 9-8  اردیبهشت، 1390، گچساران، ایران.
4- فرضعلی کندری، ف.، بدیعی، خ. و  معصومی، م. ا. ، بررسی فرآیند اکسیداسیون کاتالیستی تر در راکتور پیوسته بستر ثابت مغناطیسی جهت حذف رنگزای بازی سبز مالاشیت، پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 30-28 آبان، 1390، تهران، ایران.
5- افتخاری، آ.، معصومی، م. ا.  و دهقانی، م. ر.، امکان سنجی استفاده از پمپ حرارتی جذبی در انتگراسیون حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تبریز، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، 27-25 مهر، 1391، تهران، ایران.
6- معمر، ش.، توفیقی داریان،  ج، و  معصومی، م. ا. ، مدلسازی سینتیکی شکست حرارتی – کاتالیستی نقتا یا کاتالیست  SAPO-34   یرای تولید الفینهای سبک، اولین همایش ملی علوم شیمی و مهندسی شیمی ایران، 10 اسفتد، 1391، اهواز، ایران.
7- بهزادی، ب.،  معصومی، م. ا.  و حکمت ناظمی، ع.، کاربرد طراحی آزمایش تاگوچی در بهینه سازی استخراج بیولوژیکی مس از سنگ معدن آن، اولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، 16 بهمن، 1392، تهران، ایران.
8- بهزادی، ب.،  معصومی، م. ا.  و حکمت ناظمی، ع.، بررسی عوامل موثر بر میزان بازیابی مس در  استخراج بیولوژیکی آن با استفاده از آزمایش کشت لرزان، اولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، 16 بهمن، 1392، تهران، ایران.
9- میرنظامی، م.، معصومی، م. ا.، بررسی باکتریهای گوگردی موجود در منابع مختلف برای حذف سولفید از جریانهای گازی، اولین کنفرانس ملی شیمی، مهندسی شیمی و صنعت، 30 بهمن – 1 اسفند، 1392، اراک، ایران.
10- حق طلب، ع.، صادقی پور، ا. و معصومی، م. ا.، شبیه سازی واحد شیرین سازی فازهای 4 و 5 مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از سیستم آلکانول آمین حاوی ترکیب MDEA   وPZ  وAMP    با استفاده از نرم افزار Aspen Plus،  اولین همایش ملی تکنولوژیهای نوین در شیمی و پتروشیمی، 28 فروردین، 1392، تهران،  ایران.
11- رشیدی زنوز، پ.، معصومی، م. ا. نیائی، ع. و ترجمان نژاد، ع.، بررسی سینتیکی اکسیداسیون تولوئن بر روی نانو کاتالیستهای پروسکیتی با فرمولاسیون La 1-x CUx Mn0.6 Cu0.403 ، همایش ملی پژوهشهای کاربردی علوم فنی و مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران، 25 آبان ، 1392، کرمانشاه،  ایران.
12- رشیدی زنوز، پ.، معصومی، م. ا. نیائی، ع. و ترجمان نژاد، ع.، بررسی کارآئی نانو کاتالیستهای پروسکیتی حاوی فلزات استرانسیم و سریم در حذف همزمان NO  و CO ، همایش ملی پژوهشهای کاربردی علوم فنی و مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران، 25 آبان ، 1392، کرمانشاه،  ایران.
13- مرادی، م. و معصومی، م. ا. ، کاهش میزان تولید گاز دی اکسید کربن در نیروگاهها با استفاده از آنالیز پینچ، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، 30-28 بهمن، 1393، تهران، ایران.
14- زند، ل.، معصومی، م. ا.، ترابی، م. و اسکندری نسب، م.، لیچینگ کنسانتره کالکوپیریت مجتمع مس سرچشمه در محیطهای سولفاته با استفاده از کاتالیزور نقره، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، 30-28 بهمن، 1393، تهران، ایران.
15- حیدریان، ه. و  معصومی، م. ا.، مقایسه دو الگوی توزیع حرارت با بار حرارتی و سطح انتقال حرارت یکنواخت در برج تقطیر یکپارچه حرارتی داخلی، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، 30-28 بهمن، 1393، تهران، ایران.
16- نیکنام، س. م.، معصومی، م. ا. و کاشانی نژاد، م.، مدلسازی تصفیه غشائی پساب کارخانه روغن زیتون بوسیله نرم افزار CSM pro، سومین سمپوزیم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، 12-11 خرداد، 1394، تهران، ایران.
17- معصومی، م. ا. و احمدی پویا، ر.، اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی واحد تقطیر اتمسفریک و خلاء پالایشگاه نفت تبریز به کمک روش اصلاحی پینچ، اولین همایش ملی فرآیندهای پالایشگاهی، 30-28 بهمن، 1394، تهران، ایران.

****************************************************************************************************