مدیرگروه شهرسازی و طراحی شهری

تعداد بازدید:۱۹۳۵

نام و نام خانوادگی

حمید رضا صباغی

رشته تحصیلی و گرایش

دکتری تخصصی شهرسازی

دانشگاه محل اخذ دکتری

دانشگاه آزاد واحد قزوین

زمینه تحقیقاتی

نهادگرایی توسعه -  زمینه گرایی طراحی شهری   مسائل توسعه­ای بافت فرسوده و ناکارآمد - اکوتوریسم شهری

آدرس ایمیل

H.R.SABAGHI@IAU-TNB.AC.IR

شماره داخلی

4305

صفحه شخصی دانشگاه 

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۰