اعضای هیات علمی گروه مکانیک

تعداد بازدید:۱۱۹۶

علی قاسمی گورجی

استادیار

گروه مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

زمینه تحقیقاتی:  رباتیک، کنترل غیرخطی، بزرگراه های هوشمند

تلفن داخلی: (4802) 77009800

تلفن مستقیم: 77319295

دفتر: طبقه 4 بلوک A دانشکده فنی

a.ghasemi@iau-tnb.ac.ir

Email:

https://scholar.google.com/citations?user=rfsqiHAAAAAJ&hl=en&authuser=1

Web Page:

بهرام جلیلی

استادیار

گروه مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

زمینه تحقیقاتی:  روش های نیمه تحلیلی- انرژی های نو- جریان دو فازی

تلفن: (4307)  77009800

دفتر: طبقه 4 بلوک A دانشکده فنی

b.jalili@iau-tnb.ac.ir

Email:

https://scholar.google.com/citations?user=_OQjwHgAAAAJ&hl=en

Web Page:

           

 

کامران عاصمی آهنگر

 

استادیار

گروه مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

 

زمینه تحقیقاتی:  روش اجزا محدود- مواد مرکب- مواد هوشمند- پایداری سازه‌ها- الاستیسیته ترموالاستیسیته

 

k.asemi@iau-tnb.ac.ir

Email:

 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/asemi/fa

Web Page:

 

 

ا

امیر امیری

استادیار

گروه مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

زمینه تحقیقاتی: شکل دهی فلزات-پوشش دهی فلزات-خواص مکانیکی فلزات

تلفن:  (4803) 77009800

دفتر: طبقه 4 بلوک A دانشکده فنی

amiti.tnbiau@gmail.com

Email:

https://scholar.google.com/citations?user=FOzMbGIAAAAJ&hl=en

Web Page:

 

مهدی شایان مهر

 

استادیار

گروه مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

 

زمینه تحقیقاتی:  نانو کامپوزیت-ارتعاشات-تهویه مطبوع

 

Shmtnb@gmail.com

Email:

 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mshayanmehr/fa

Web Page:

 

 

بهروز عرب

 

استادیار

گروه مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

 

زمینه تحقیقاتی:  نانو مکانیک محاسباتی- مواد مرکب

 

arab@tnb.ac.ir

Email:

 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/behrouz-arab/fa

https://scholar.google.com/citations?user=Ay3MsOoAAAAJ&hl=en

Web Page:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احسان شکوری

 

استادیار

گروه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

 

زمینه تحقیقاتی:  بیومکانیک، ماشینکاری بیومدیکال، ماشینکاری استخوان، سنگ زنی استخوان در جراحی مغز و اعصاب، مطالعه گرمایی فرآیندهای ماشینکاری

 

e_shakouri@iau-tnb.ac.ir

Email:

 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/shakoori/fa

Web Page:

 

 

پیام جلیلی

 

استادیار

گروه مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

 

زمینه تحقیقاتی:  دینامیک غیرخطی در سیالات و انتقال حرارت-انرژی های تجدید پذیر-نانو سیالات-مبدل های حرارتی

 

p.jalili@iau-tnb.ac.ir

Email:

 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa

Web Page:

 

 

 

 

 

حامد حسن پور

 

استادیار

گروه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

 

زمینه تحقیقاتی:  ماشینکاری - فرایند های الکتروفیزیکال- شبیه سازی فرایند های ماشینکاری- طراحی و ساخت ماشین های برش کنترل عددی سلامت سطح روش های پرداخت سطوح

 

Dr.hasanpour@iau-tnb.ac.ir

Email:

 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/hhasanpour/fa

Web Page:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

           

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۴۰۰