مدیرگروه مهندسی شیمی

تعداد بازدید:۱۳۲۹

نام و نام خانوادگی

 ربابه نصیریان

رشته تحصیلی و گرایش

دکتری مهندسی شیمی

دانشگاه محل اخذ دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

زمینه تحقیقاتی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی صنایع غذایی محیط زیست

آدرس ایمیل

Rb.nasirian@yahoo.com   

شماره داخلی

4300 

صفحه شخصی دانشگاه 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/robabeh-nasirian

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۰