معاون پژوهشی

 

نام: امیر

نام خانوادگی : امیری

 

مشخصات فردی

 

1-دیپلم ریاضی: دبیرستان البرز

2- کارشناسی: دانشگاه تبریز ، مهندسی مکانیک ساخت و تولید

3-کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس, مهندسی مکانیک ساخت و تولید

4- دکتری: دانشگاه تربیت مدرس, مهندسی مکانیک ساخت و تولید

 5-فرصت مطالعاتی دوره دکترا: دانشگاه پادوا، ایتالیا

6- دوره تخصصی شکل دهی: دانشگاه هانوفر، آلمان

 

سوابق تحصیلی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سازمان صنایع هوافضا-گروه صنایع شهید همت

سوابق کاری

 

رتبه 2 کشوری آزمون ورودی کارشناسی ارشد

رتبه 2 آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس

 

افتخارات علمی

 

1- شبیه سازی فرآیند ریخته گری تحت فشار (دایکاست)

2- بررسی پارامترهای فورج آلیاژ Incoloy 901

3- طراحی قالب فورج قطعه ای از هواپیمای C130 از آلیاژ Incoloy 901

4-بررسی و بهینه سازی متغیرهای قالب در آهنگری سوپرآلیاژ Nimonic

5- بهینه سازی ریزساختاردر آهنگری پره سوپرآلیاژ Waspaloy

 

سوابق پژوهشی

1- عضو انجمن مهندسی مکانیک ایران

2-دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی ساخت وتولید دانشگاه تربیت مدرس

3-دبیر انجمن ارتباط با صنعت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

عضویت‌ در انجمن های علمی

1) M. Sheikhi, B. Barooghi, A. Amiri, “The Effect of Processing Time on Microstructure of Surface and Corrosion Resistance of Coatings Resulted by Plasma Electrolytic Oxidation on Titanium Alloy in Hydroxyapatite Nano-particles Electrolyte”, Scientia Iranica, 2018.

2) B. Barooghi, M. Sheikhi, A. Amiri, “Effect of nano-hydroxyapatite and dutycycle on the structure and corrosion performance of plasma electrolyte oxidation coatings in simulated body fluid on Ti–6Al–4 V”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2018.

3) B. Barooghi, M. H. Sadeghi, H.Halimi , A. Amiri “A Study on Hot Working and Frictional Behaviour of 6082 Aluminium Alloy during Hot Forming Using Pressure Tests and Finite Element Simulation”, Transactions of FAMENA, Vol. 39, 2015, pp.43-52.

4) S. H. Torabi, A. Amiri, M. H. Sadeghi, B. Barooghi, “Designing preform using FEM and response surface method to optimise strain distribution in forging of turbine blade”, International Journal of Mechatronics and Manufacturing Systems, Vol. 7, 2014, pp. 265-278

5) A. Amiri, M.H. Sadeghi, E. Ebrahimi, “Characterization of hot deformation behavior of AMS 5708 nickel-based superalloy using processing map”, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 22 (12), 2013, pp. 3940-3945.

6) A. Amiri, S. Bruschi, M.H. Sadeghi, P. Bariani, “Investigation on hot deformation behavior of Waspaloy”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 562, 2013, pp. 77-82.

7) D. Shahriari, A. Amiri, M.H. Sadeghi, “Study on Hot Ring Compression Test of Nimonic 115 Superalloy Using Experimental Observations and 3D FEM Simulation”, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 19, 2010, pp. 633-642.

8) D.Shahriari, A.Amiri, M.H.Sadeghi, M.Cheraghzadeh, “Optimal Closed Die Finish Forgings for Nimonic80-A alloy Using FEM Method”, International Journal of Material Forming, Vol. 1, 2008, pp. 29-32.

مقالات ISI

1) سید حمیدرضا ترابی، امیر امیری، محمدحسین صادقی، "بهینه‌سازی پیش‌فرم آهنگری پره توربین با استفاده از روش سطوح پاسخ"، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، 1392، جلد 13، شماره 9، صفحه 26-37.

2) بابک باروقی، امیر امیری، محمدحسین صادقی، "بررسی رفتار اصطکاکی آلیاژ آلومینیوم 6082 در فرآیند شکل‌دهی گرم با استفاده از آزمایش فشار حلقه و شبیه سازی المان محدود"، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، 1392، جلد 13، شماره 3، صفحه 68-75.

مقالات علمی-پژوهشی

 

1) A.Amiri, A. Nikpour, P. Saraeian, “Finite element simulations and experimental investigations on ductile fracture in cold
forging of aluminum alloy”, AIP Conference Proceedings 1960, 2018.

2) A. Amiri, M.H. Sadeghi, S.bruschi, “Microstructure optimization in forging of Waspaloy airfoil” Proceedings of 7th international conference on design and production of machines and dies/molds, Turkey, 2013.

3) S.H.R. Torabi, M.H. Sadeghi, A.Amiri, B. Barooghi Bonab, “Strain distribution optimization of forging preform of turbine blade using FEM and response surface method” Proceedings of 7th international conference on design and production of machines and dies/molds, Turkey, 2013.

4) R. Saeedi, M.H. Sadeghi, A. Rezaee, A. Amiri, “Experimental study on friction conditions in hot forging of Al-2024 alloy using ring test”, Proceedings of 6th international conference on design and production of machines and dies/molds, Turkey, 2011.

5) D. Shahriari, M.H. Sadeghi, A. Amiri, M. Cheraghzadeh, “Evaluation of die chilling effects during forging of nimonic-80A superalloy”, AIP Conference Proceedings, South Korea, 2010.

6) A.Amiri, D.Shahriari, M.H.Sadeghi, F.Micari, “Optimal Closed Die Finish Forgings for Nimonic 105 alloy Using FEM Method”, The 9th International Conference on Technology of Plasticity, South Korea, 2008.

مقالات کنفرانسی خارجی

1) سید حمیدرضا ترابی، امیر امیری، بابک باروقی بناب، محمدحسین صادقی، " بهینه‌سازی نیرو و حجم پلیسه برای پیش‌فرم آهنگری پره توربین با استفاده از روش اجزاء محدود و سطوح پاسخ"، بیست و یکمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران، 1392.

2) بابک باروقی، امیر امیری، محمدحسین صادقی، "طراحی شکل پیشفرم آهنگری پره توربین به روش خطوط هم پتانسیل میدان الکترواستاتیک"، چهارمین کنفرانس تجهیزات دوار، تهران، 1391.

3) سید حمیدرضا ترابی، امیر امیری، بابک باروقی بناب، محمدحسین صادقی، "طراحی و بهینه سازی پیشفرم آهنگری پره توربین به روش طراحی آزمایش"، چهارمین کنفرانس تجهیزات دوار، تهران، 1391.

4) بابک باروقی، امیر امیری، محمدحسین صادقی، طراحی پیشفرم آهنگری پره توربین به روش خطوط هم پتانسیل میدان الکترواستاتیک، دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید، تهران، 1390.

5) امیر امیری، محمد حسین صادقی ، غلامرضا ابراهیمی، "متغیرهای بهینه فرآیند آهنگری پره توربین از جنس AMS 5708"، سومین کنفرانس تجهیزات دوار، تهران، 1390.

6) محمد مصطفی محمدی، محمد حسین صادقی، امیر امیری، "مقایسه معیارهای تحلیلی پدیده شکست در فورج سرد قطعات پیچیده" ، شانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک، کرمان، 1387.

مقالات کنفرانسی داخلی

 

1-Deform 3D                      2-Auto CAD                           3-Solid Works

4-Flow 3D                          5-Super Forge

نرم افزارهای تخصصی

آدرس: حکیمیه، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی

تلفن داخلی: 4803

Email: amiri.tnbiau@gmail.com

ارتباط