معاون آموزشی

تعداد بازدید:۱۶۹۳

نام و نام خانوادگی

علی قاسمی گورجی

رشته تحصیلی و گرایش

مهندسی مکانیک دینامبک و کنترل

دانشگاه محل اخذ دکتری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زمینه تحقیقاتی

رباتیک، کنترل غیرخطی، بزرگراه های هوشمند

آدرس ایمیل

a.ghasemi@iau-tnb.ac.ir

شماره داخلی

4802

صفحه شخصی دانشگاه 

https://scholar.google.com/citations?user=rfsqiHAAAAAJ&hl=en&authuser=1

آخرین ویرایش۱۸ مرداد ۱۴۰۰