معاونین

تعداد بازدید:۱۴۰۳

معاون آموزشی 

نام و نام خانوادگی

علی قاسمی گورجی

رشته تحصیلی و گرایش

مهندسی مکانیک دینامبک و کنترل

دانشگاه محل اخذ دکتری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زمینه تحقیقاتی

رباتیک، کنترل غیرخطی، بزرگراه های هوشمند

آدرس ایمیل

a.ghasemi@iau-tnb.ac.ir

شماره داخلی

4802

صفحه شخصی دانشگاه 

https://scholar.google.com/citations?user=rfsqiHAAAAAJ&hl=en&authuser=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون پژوهشی 

رشته تحصیلی و گرایش

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

دانشگاه محل اخذ دکتری

تربیت مدرس

زمینه تحقیقاتی

شکل دهی فلزات-پوشش دهی فلزات-خواص مکانیکی فلزات

آدرس ایمیل

amiti.tnbiau@gmail.com

شماره داخلی

4803

صفحه شخصی دانشگاه 

https://scholar.google.com/citations?user=FOzMbGIAAAAJ&hl=en

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۰