مدیر گروه معماری

تعداد بازدید:۴۷۹۵

نام و نام خانوادگی

سعید پیری

رشته تحصیلی و گرایش

معماری شهرسازی

دانشگاه محل اخذ دکتری

Conservatoire national des arts et métiers   فرانسه پاریس

زمینه تحقیقاتی

بافت های تاریخی و مرمت شهری

آدرس ایمیل

Saeidpiri@yahoo.com

شماره داخلی

4304

صفحه شخصی دانشگاه 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰