دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
1مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایعفنی و مهندسی 277317701-9251
نمایش 1 تا 1 مورد از کل 1 مورد.