معرفی دانشکده

در حال حاضر این دانشکده دارای ۶ رشته مهندسی مکانیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع و مهندسی معماری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مهندسی عمران و طراحی شهری در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی بوده و تعداد دانشجویان این دانشکده در حال حاضر جمعاً ۳۶۴۵ نفر می باشد.